Prawo konkurencji

 

Prawo konkurencji


Nasze usługi z zakresu prawa konkurencji (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym) obejmują między innymi:

  • doradztwo w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji

  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych

  • reprezentowanie klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów

  • opracowywanie programów compliance (zgodności prawnej) z zakresu prawa konkurencji

  • szkolenia