Praktyka procesowa

Jedną z naszych specjalizacji prawnych jest prowadzenie spraw sądowych (praktyka procesowa).

Jesteśmy w stanie zapewnić należytą obsługę prawną w skomplikowanych, wielowątkowych procesach sądowych, tak w postępowaniach przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi. Zespół Kancelarii składa się z osób specjalizujących się w różnorodnych dziedzinach prawa, przez co oferujemy klientom profesjonalne wsparcie w postępowaniach sądowych o różnorakim charakterze (cywilnym, gospodarczym, z zakresu prawa spółek, z zakresu prawa pracy).

W ramach prowadzonej praktyki procesowej Kancelaria systematycznie, i z powodzeniem, występuje w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.