radca prawny Jarosław Wiśniewski

PC129385.leg

Jarosław Wiśniewski, radca prawny

Skończył Uniwersytet Wrocławski.

Specjalizuje się w prawie procesowym, prawie cywilnym i prawie budowlanym.

Prowadzi procesy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi.

W pracy posługuje się językiem angielskim i niemieckim, a w czasie wolnym również hiszpańskim.