Nota prawna

Kancelarii przysługują prawa autorskie majątkowe do treści strony internetowej, jak również jej układu graficznego oraz szaty graficznej.
Zabronione jest wykorzystywanie całości lub części strony internetowej, jak również naruszanie w jakikolwiek inny sposób przysługujących Kancelarii praw autorskich, bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii. Użytkownik strony internetowej może z niej korzystać jedynie na własne potrzeby w granicach dozwolonych prawem.

Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie może być traktowana jako porada prawna, wiążąca Kancelarię, i za treść której Kancelaria odpowiada. Kancelaria nie odpowiada za straty lub szkody powstałe na skutek informacji lub treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Kancelaria nie odpowiada za treść strony internetowych, do których prowadzą linki ze strony internetowej Kancelarii.