Odpowiedzialność zawodowa

Kancelaria została utworzona przez radców prawnych w celu wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późniejszymi zmianami).

Wszystkie osoby wykonujące zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii są członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Kancelaria oraz wszystkie osoby wykonujące zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii objęte są nadwyżkowym ubezpieczeniem OC z sumą gwarancyjną 5.000.000,00 zł.
Jednocześnie każda z osób wykonujących zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC z sumą gwarancyjną 1.423,485,00 zł oraz dodatkowym ubezpieczeniem OC z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty 250.000,00 euro.